CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AZD QUỐC TẾ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AZD QUỐC TẾ

Tên giao dịch: AZD INTERNATIONAL CO., LTD
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0104594037
Địa chỉ: Thôn Linh Quy, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Minh
Ngày cấp giấy phép: 16/04/2010
Ngày hoạt động: 12/04/2010 (Đã hoạt động 12 năm)
Điện thoại trụ sở: yf1R36aUls0lAAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Top