CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AZD QUỐC TẾ

Posted by

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AZD QUỐC TẾ

Tên giao dịch: AZD INTERNATIONAL CO., LTD
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0104594037
Địa chỉ: Thôn Linh Quy, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Minh
Ngày cấp giấy phép: 16/04/2010
Ngày hoạt động: 12/04/2010 (Đã hoạt động 12 năm)
Điện thoại trụ sở: yf1R36aUls0lAAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động