CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC

Posted by

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0302482409
Địa chỉ: Lô số 8 Khu Công Nghiệp Tân Tạo Song Hành, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Phạm Minh Đức
Giám đốc công ty: Phạm Minh Đức
Ngày cấp giấy phép: 30/11/2001
Ngày hoạt động: 01/01/2002 (Đã hoạt động 20 năm)
Điện thoại trụ sở: U85t4jgdwAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động