CÔNG TY TNHH SIMPLE LIFE

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SIMPLE LIFE

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0315125570
Địa chỉ: 146B Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân Chúc
Ngày cấp giấy phép: 22/06/2018
Ngày hoạt động: 21/06/2018 (Đã hoạt động 3 năm)
Điện thoại trụ sở: qr7BTB9tVS8W6q7AAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH VMATHNASIUM