CÔNG TY TNHH SOL KITCHEN & POOL BAR

Posted by

CÔNG TY TNHH SOL KITCHEN & POOL BAR

Tên giao dịch: SOL KITCHEN & POOL BAR COMPANY LIMITED

Mã số thuế: 0316808650
Địa chỉ: 514B Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: BÙI THỊ THU HIỀN
Ngày cấp giấy phép: 15/04/2021
Ngày hoạt động: 15/04/2021 (Đã hoạt động 7 tháng)
Điện thoại trụ sở: is87+tn9kObJ+HFIMwAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động