CÔNG TY TNHH SPICE WORLD HOTPOT VIETNAM

Posted by

CÔNG TY TNHH SPICE WORLD HOTPOT VIETNAM

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0315090374
Địa chỉ: Số 1061-1063-1065 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày cấp giấy phép: 05/06/2018
Ngày hoạt động: 04/06/2018 (Đã hoạt động 3 năm)
Điện thoại trụ sở: oRvvf29eo7wyydjq+jrn4AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động