CÔNG TY TNHH SV PROBE VIETNAM (NỘP HỘ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SV PROBE VIETNAM (NỘP HỘ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)


Mã số thuế: 3701810093
Địa chỉ: Số 37A Đường số 6, KCN VSIP, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SAN LẤP MẶT BẰNG THÀNH ĐẠT