CÔNG TY TNHH SWIRE COLD STORAGE VN(NỘP HỘ NHÀ THẦU NN)

CÔNG TY TNHH SWIRE COLD STORAGE VN(NỘP HỘ NHÀ THẦU NN)


Mã số thuế: 3700710402
Địa chỉ: 18 Đường số 6, KCN Sóng Thần 1 (CTy TNHH SWIRE COLD STOR), Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại trụ sở: 2Byv1cDMYNkyoAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Top