CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN ĐAM MÊ VIỆT

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN ĐAM MÊ VIỆT

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0315478632
Địa chỉ: Số 1 Đường số 1, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Tiêu Châu Như Quỳnh
Ngày cấp giấy phép: 12/01/2019
Ngày hoạt động: 12/01/2019 (Đã hoạt động 3 năm)
Điện thoại trụ sở: +RAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Top