CÔNG TY TNHH TÂN TIẾN

Posted by

CÔNG TY TNHH TÂN TIẾN

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0500401539
Địa chỉ: Thôn Yên Lạc, Xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Kiều Khắc Nhị
Ngày cấp giấy phép: 17/05/2001
Ngày hoạt động: 17/05/2001 (Đã hoạt động 21 năm)
Điện thoại trụ sở: hT8BeV2ugihQ9CRAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động