CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM QUỐC TẾ HÙNG VƯƠNG

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM QUỐC TẾ HÙNG VƯƠNG

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0314603753
Địa chỉ: Số 63, Đường Độc Lập, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Ngô Thanh Hùng
Ngày cấp giấy phép: 01/09/2017
Ngày hoạt động: 30/08/2017 (Đã hoạt động 4 năm)
Điện thoại trụ sở: kHTK15EP9iCRQAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top