CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT

Posted by

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT

Tên giao dịch: THANH ĐAT CO. LTD.
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0100519670
Địa chỉ: Tổ 2, cụm Thạch Cầu, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Hoàng Trung Thành
Ngày cấp giấy phép: 06/04/1993
Ngày hoạt động: 01/05/1993 (Đã hoạt động 29 năm)
Điện thoại trụ sở: wAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động