CÔNG TY TNHH THÀNH LY

Posted by

CÔNG TY TNHH THÀNH LY

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 4101433631
Địa chỉ: Số 66 Đống Đa, Phường Thị Nại, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Đại diện pháp luật: Phan Châu Thành
Ngày cấp giấy phép: 30/10/2014
Ngày hoạt động: 01/11/2014 (Đã hoạt động 7 năm)
Điện thoại trụ sở: 1OVbyrme+K3+mv+A4NIQJ75yLHkAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động