CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC SENHOME

Posted by

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC SENHOME

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0316932062
Địa chỉ: 41/36/19 Chuyên Dùng 9, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lê Thị Lệ
Ngày cấp giấy phép: 07/07/2021
Ngày hoạt động: 07/07/2021 (Đã hoạt động 5 tháng)
Điện thoại trụ sở: XQUAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động