CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG NHẬT MINH 68

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG NHẬT MINH 68

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0601221444
Địa chỉ: Đường rẽ Gạo, xóm 9 Trình Xuyên, Xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định
Đại diện pháp luật: Phan Văn Nhật
Ngày cấp giấy phép: 21/09/2021
Ngày hoạt động: 21/09/2021 (Đã hoạt động 2 tháng)
Điện thoại trụ sở: rj8BUFduSizOOVsAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top