CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẢO LAN

Posted by

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẢO LAN

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 2300373239
Địa chỉ: Xom Bàng, Xã Mão Điền, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tá
Giám đốc công ty: Nguyễn Đức Tỏ
Ngày cấp giấy phép: 17/02/2009
Ngày hoạt động: 13/02/2009 (Đã hoạt động 13 năm)
Điện thoại trụ sở: AjLc0uF8t3WVAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động