CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VƯỢNG PHÁT

Posted by

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VƯỢNG PHÁT

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0317022933
Địa chỉ: 457/59 Cách Mạng Tháng 8, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Cù Thị Mỹ Lý
Ngày cấp giấy phép: 10/11/2021
Ngày hoạt động: 10/11/2021 (Đã hoạt động 2 tuần)
Điện thoại trụ sở: pP9VTp2OIlbdkAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động