CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DTC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DTC

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0312707210
Địa chỉ: Số 86, Đường 65, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Duy
Ngày cấp giấy phép: 25/03/2014
Ngày hoạt động: 01/04/2014 (Đã hoạt động 8 năm)
Điện thoại trụ sở: CwwsAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top