CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIÊN HOÀNG GIA

Posted by

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIÊN HOÀNG GIA

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0316711264
Địa chỉ: 11A Đào Cam Mộc, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Huỳnh Trí Thanh
Ngày cấp giấy phép: 05/02/2021
Ngày hoạt động: 05/02/2021 (Đã hoạt động 10 tháng)
Điện thoại trụ sở: 8E30bSpv7rqhIAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động