CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ PASTA FARM

Posted by

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ PASTA FARM

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0314999086
Địa chỉ: 6 Yersin, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Nguyễn Kim Phong
Ngày cấp giấy phép: 19/04/2018
Ngày hoạt động: 18/04/2018 (Đã hoạt động 4 năm)
Điện thoại trụ sở: bfoP5HA6TPd0LjkAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động