CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER

Posted by

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0312091299
Địa chỉ: 205/54 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thanh Ái
Ngày cấp giấy phép: 18/12/2012
Ngày hoạt động: 05/01/2013 (Đã hoạt động 9 năm)
Điện thoại trụ sở: kJkoV1Acb3XDgAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động