CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN NHẤT HUY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN NHẤT HUY

Tên giao dịch: THUAN NHAT HUY SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Mã số thuế: 0316749148
Địa chỉ: Số 721 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: NGUYỄN QUỐC MẢI
Ngày cấp giấy phép: 15/03/2021
Ngày hoạt động: 15/03/2021 (Đã hoạt động 8 tháng)
Điện thoại trụ sở: 881QAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động

Top