CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VỸ DẠ QUÁN

Posted by

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VỸ DẠ QUÁN

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0312851214
Địa chỉ: 64 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Tôn Nữ Phương Dung
Ngày cấp giấy phép: 10/07/2014
Ngày hoạt động: 10/09/2014 (Đã hoạt động 7 năm)
Điện thoại trụ sở: AAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động