CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG ADP

Posted by

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG ADP

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0313755792
Địa chỉ: 227/11 Quốc Lộ 50, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lâm Thị Cẩm Hằng
Giám đốc công ty: Nguyễn Công Quốc Tuấn
Ngày cấp giấy phép: 13/04/2016
Ngày hoạt động: 01/05/2016 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở: De+lf9ZvgFkMSZU5ZXQ+AAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động