CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC TÂN VIỄN ĐÔNG

Posted by

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC TÂN VIỄN ĐÔNG

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0304943246
Địa chỉ: 298 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Tạ Công Tân
Ngày cấp giấy phép: 24/04/2007
Ngày hoạt động: 07/05/2007 (Đã hoạt động 15 năm)
Điện thoại trụ sở: lf8FpVAstBYIWjkAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động