CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH ODG

Posted by

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH ODG

Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH ODG
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 2802404258
Địa chỉ: SN 38, đường Nguyễn Du, Phường Bắc Sơn, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Đại diện pháp luật: Hồ Đắc Long
Ngày cấp giấy phép: 17/05/2016
Ngày hoạt động: 18/05/2016 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở: 89H1F+gfmGt8nEjmIk4AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động