CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HOÀNG THÀNH LONG

Posted by

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HOÀNG THÀNH LONG

Tên giao dịch: HTL CO., LTD
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 3701760639
Địa chỉ: 8/28 khu phố Bình Hòa, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Đại diện pháp luật: Võ Thị Hải Vân
Ngày cấp giấy phép: 06/08/2010
Ngày hoạt động: 02/08/2010 (Đã hoạt động 11 năm)
Điện thoại trụ sở: 8A1S0zzlEjrdAAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động