CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHẠM ĐỨC HUY

Posted by

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHẠM ĐỨC HUY

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 3602346970
Địa chỉ: Khu 12, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tuyền
Giám đốc công ty: Phạm Văn Tuyến
Ngày cấp giấy phép: 30/06/2010
Ngày hoạt động: 01/07/2010 (Đã hoạt động 11 năm)
Điện thoại trụ sở: 4En5YnlhGJltwAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động