CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THÀNH VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THÀNH VIỆT NAM

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0107757787
Địa chỉ: Thôn Xuân Quang, Xã Đội Bình, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hải
Ngày cấp giấy phép: 14/03/2017
Ngày hoạt động: 12/03/2017 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở: BaIejR+uiD8dAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Top