CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUỲNH GIA – KHÁCH SẠN KIM LÂN

Posted by

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUỲNH GIA – KHÁCH SẠN KIM LÂN

Tên giao dịch: HG CO.,LTD
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 1800628123
Địa chỉ: 138A, Nguyễn An Ninh, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Đại diện pháp luật: Huỳnh Mỹ Ngọc
Giám đốc công ty: Huỳnh Mỹ Nga
Ngày cấp giấy phép: 04/05/2006
Ngày hoạt động: 04/05/2006 (Đã hoạt động 16 năm)
Điện thoại trụ sở: y3+Bt++BaKpr56VAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động