CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TYN

Posted by

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TYN

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 4300817174
Địa chỉ: 50 Lê Hữu Trác, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Đại diện pháp luật: Vũ Hoàng Yên
Ngày cấp giấy phép: 14/05/2018
Ngày hoạt động: 14/05/2018 (Đã hoạt động 4 năm)
Điện thoại trụ sở: 9t8BCS2qXJGJ+s4AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động