CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĨNH PHÁT T&T

Posted by

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĨNH PHÁT T&T

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0601195522
Địa chỉ: Số 65 Hàng Tiện, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
Đại diện pháp luật: Vũ Thị Kim Thanh
Ngày cấp giấy phép: 16/03/2020
Ngày hoạt động: 16/03/2020 (Đã hoạt động 2 năm)
Điện thoại trụ sở: 9zf0h81tkGk4Cca1QAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động