CÔNG TY TNHH THUỶ HẢI SẢN DIỄM MY

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THUỶ HẢI SẢN DIỄM MY


Mã số thuế: 1101992306
Địa chỉ: Số 98B đường Lê Văn Tao, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN QUI
Ngày cấp giấy phép: 06/10/2021
Ngày hoạt động: 06/10/2021 (Đã hoạt động 2 tháng)
Điện thoại trụ sở: 9YfgFHUL6dF1vUKAAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY CỔ PHẦN AN BẢO