CÔNG TY TNHH THUỶ HẢI SẢN HOÀNG TUẤN

CÔNG TY TNHH THUỶ HẢI SẢN HOÀNG TUẤN

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 1101992867
Địa chỉ: số 89 đường Lê Văn Tao, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiệp
Ngày cấp giấy phép: 12/10/2021
Ngày hoạt động: 12/10/2021 (Đã hoạt động 1 tháng)
Điện thoại trụ sở: lP9vXe171o30djgZm5fAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Top