CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN SAO BIỂN

Posted by

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN SAO BIỂN

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0314870477
Địa chỉ: 52/2B Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Phúc
Ngày cấp giấy phép: 01/02/2018
Ngày hoạt động: 01/02/2018 (Đã hoạt động 4 năm)
Điện thoại trụ sở: AaMEAwSY2C+aAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động