CÔNG TY TNHH TÍN THỊNH

Posted by

CÔNG TY TNHH TÍN THỊNH

Tên giao dịch: TITHICO
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 4200493871
Địa chỉ: Khu F1, khu công nghiệp Suối Dầu, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Đại diện pháp luật: Trương Thị Xa
Giám đốc công ty: Nguyễn Thị Mỹ Nhi
Ngày cấp giấy phép: 23/07/2002
Ngày hoạt động: 15/08/2002 (Đã hoạt động 19 năm)
Điện thoại trụ sở: yX8pPP+9EFe5F4YEAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động