CÔNG TY TNHH TM DV THỊNH PHÁT

Posted by

CÔNG TY TNHH TM DV THỊNH PHÁT

Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH TM DV THỊNH PHÁT
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 1300372071
Địa chỉ: 82A1, Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Lan
Ngày cấp giấy phép: 23/03/2004
Ngày hoạt động: 01/04/2004 (Đã hoạt động 18 năm)
Điện thoại trụ sở: NtbW0B4PP5BQUFhJfL5adPn07O1N3dPTk56XK5LBYLgLm5ucbGRqFQ6HA47HY7l8sFcPv27aamJqvVqtVq7927l9kiHA5funSpoaGBbNMKAqipqdnc3EybisP8vf+VfwKKI4E2rPXZ0QAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động