CÔNG TY TNHH TM VÀ DV PHƯƠNG VŨ

Posted by

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV PHƯƠNG VŨ

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 2400544382
Địa chỉ: 1246, đường Lê Lợi, Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vũ
Ngày cấp giấy phép: 31/03/2011
Ngày hoạt động: 31/03/2011 (Đã hoạt động 11 năm)
Điện thoại trụ sở: EH2l+J3A3vlj+BP4BaiJqks0yiBIAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động