CÔNG TY TNHH TỔ HỢP GIÁO DỤC NANADO

Posted by

CÔNG TY TNHH TỔ HỢP GIÁO DỤC NANADO

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0314532100
Địa chỉ: 274/18 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Hùng
Ngày cấp giấy phép: 24/07/2017
Ngày hoạt động: 24/07/2017 (Đã hoạt động 4 năm)
Điện thoại trụ sở: Xn4LvEXR4TTZussanAAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động