CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP DONA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP DONA VIỆT NAM

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0108174146
Địa chỉ: Số 8 phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hương
Ngày cấp giấy phép: 02/03/2018
Ngày hoạt động: 02/03/2018 (Đã hoạt động 4 năm)
Điện thoại trụ sở: 9BbwpHSLeuS+UAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Top