CÔNG TY TNHH TOURS XE ĐẠP NĂNG ĐỘNG VIỆT NAM

Posted by

CÔNG TY TNHH TOURS XE ĐẠP NĂNG ĐỘNG VIỆT NAM

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0315850000
Địa chỉ: 133 Đường T6, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Phạm Minh Quang
Ngày cấp giấy phép: 15/08/2019
Ngày hoạt động: 15/08/2019 (Đã hoạt động 2 năm)
Điện thoại trụ sở: DdNd74mEpda7AAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động