CÔNG TY TNHH TQN

Posted by

CÔNG TY TNHH TQN

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0311132979
Địa chỉ: Phòng A1-0612A Tầng 6, Khu Nhà ở Thương Mại, Tòa Nhà Gold Vi, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình Quốc
Ngày cấp giấy phép: 09/09/2011
Ngày hoạt động: 30/09/2011 (Đã hoạt động 10 năm)
Điện thoại trụ sở: ATeJBi3zK5fFgAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động