CÔNG TY TNHH TRÀ NAI VÀNG

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TRÀ NAI VÀNG

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 5801365065
Địa chỉ: Lô LN1-CN7 đường quy hoạch 7-8 Khu công nghiệp Lộc Sơn, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Đại diện pháp luật: Trần Đại Bình
Ngày cấp giấy phép: 12/01/2018
Ngày hoạt động: 11/01/2018 (Đã hoạt động 4 năm)
Điện thoại trụ sở: sPSdjgUg5IAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH VMZ