CÔNG TY TNHH TRỌNG TÍN BẮC NINH

CÔNG TY TNHH TRỌNG TÍN BẮC NINH

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 2300900911
Địa chỉ: (NR Bà Hoàng Thị Châm) Thôn Vũ Dương, Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Đại diện pháp luật: Phan Nguyên Quế
Ngày cấp giấy phép: 30/11/2015
Ngày hoạt động: 02/12/2015 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở: UDKPzkb2hCSAT5S3+CfwFfqrMuLAEH9QAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động

Top