CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIA CÔNG POSCO VIỆT NAM

Posted by

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIA CÔNG POSCO VIỆT NAM


Mã số thuế: 3600954324
Địa chỉ: Đường 2, KCN Nhơn Trạch 5, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại trụ sở: AU2vPqAYuj36AAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Ngừng hoạt động