CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM KỸ THUẬT TOPIA VIỆT NAM

Posted by

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM KỸ THUẬT TOPIA VIỆT NAM


Mã số thuế: 0314974959
Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Qunimex Building, 28 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Kobayashi Takahiro
Ngày cấp giấy phép: 09/04/2018
Ngày hoạt động: 07/04/2018 (Đã hoạt động 4 năm)
Điện thoại trụ sở: NCEKQcmmC60AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động