CÔNG TY TNHH TRUSTY BABY CARE VIỆT NAM

Posted by

CÔNG TY TNHH TRUSTY BABY CARE VIỆT NAM

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0315865328
Địa chỉ: 60/1 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Đào Nguyên Thịnh
Ngày cấp giấy phép: 24/08/2019
Ngày hoạt động: 24/08/2019 (Đã hoạt động 2 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động