CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG LIVE CHANNEL

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG LIVE CHANNEL

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0315063684
Địa chỉ: Văn phòng A1.0514, Tầng 5, Khu nhà ở Thương mại Tòa nhà The, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Trung
Ngày cấp giấy phép: 22/05/2018
Ngày hoạt động: 22/05/2018 (Đã hoạt động 4 năm)
Điện thoại trụ sở: inhqhYT+8AAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Top