CÔNG TY TNHH TTAS

Posted by

CÔNG TY TNHH TTAS

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0311491167
Địa chỉ: 39 Đô Đốc Chấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Vũ Tá Thăng
Ngày cấp giấy phép: 13/01/2012
Ngày hoạt động: 01/02/2012 (Đã hoạt động 10 năm)
Điện thoại trụ sở: +78BHWSUX9Qjf80AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động