CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG KHÔNG GIAN XANH

Posted by

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG KHÔNG GIAN XANH

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0304119920
Địa chỉ: 793/55/15 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phước
Ngày cấp giấy phép: 09/12/2005
Ngày hoạt động: 09/12/2005 (Đã hoạt động 16 năm)
Điện thoại trụ sở: 8LqrcOzy20fB8AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động