CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG SƠN CÁT

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG SƠN CÁT

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 3002071273
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh
Đại diện pháp luật: Trần Viết Thắng
Ngày cấp giấy phép: 23/02/2017
Ngày hoạt động: 23/02/2017 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở: 4P+AUSvpd1SBTonAAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động

Top